Fișă medicală pentru portul și folosirea armelor

Clinica Expert Medical Suceava deține autorizație pentru efectuarea de evaluări și avizări medicale în vederea eliberării fișei medicale pentru obținerea sau prelungirea permisului portarmă.

Beneficiari fișă medicală portarmă

 • Persoanele fizice deținătoare de arme
 • Agenții de pază și ordine / Polițiștii comunitari
 • Tir sportiv / profesori de tir / Vânători amatori și profesioniști
 • Angajații firmelor ce transportă sau comercializează arme / muniții
Condiții pentru obținerea permisului portarmă:
 • persoana care solicită permisul portarmă să aiba peste 18 ani
 • să dovedească prin documente justificative necesitatea procurării armei
 • să nu fie condamnată cu pedeapsa închisorii pentru fapte comise cu intenție
 • să nu prezinte pericol pentru ordinea publică și siguranța națională
 • să nu fi pierdut sau să nu-i fi fost furată arma în ultimii 5 ani
 • să nu-i fi fost anulat dreptul de deținere, port și folosire a armelor în ultimii 2 ani

În vederea autorizării procurării armelor letale sau neletale supuse autorizării, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene în a căror rază teritorială domiciliează sau după caz, au reședința, un dosar ce trebuie să cuprindă următoarele ducomente:

 • cerere tip, model anexa nr. 1  (H.G. 130/2005)
 • actul de identitate al solicitantului, original şi copie
 • fișă medicală portarmă eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
 • certificat de cazier judiciar
 • aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii
 • certificatul de absolvire a unui curs de pregatire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor
  două fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm
  dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare
  documente care atesta calitatea prevazuta de lege in functie de tipul si destinatia armei pe care doreste sa o achizitioneze.
De asemenea, în Clinica Expert Medical se pot obține avize și fișe medicale necesare pentru:

Examinările medicale și psihologice se efectuează în aceeași locație! Vă așteptăm la sediul nostru din strada Humorului, numărul 105, Șcheia, Suceava!

Fișă Portarmă Suceava

În parteneriat cu Pro Expert Rutier Suceava vă punem la dispoziție, la aceeași locație, și atestate șoferi profesioniști!